Polski Biznes

Labtar Sp. z o.o.

46-050 Tarnów Opolski ul. Św. Jacka 12

tel.: 077 464-45-96, tel. dział zbytu (077) 4 644 123; 464-41-23

fax: 464-45-97


rok założenia firmy: 1994

PLEN

NIP: 754-00-16-327

Nagrody:
Gazele Biznesu 2000

Obszar działalności firmy:
-


Ilość pracowników: brak danych


Kreda pastewna drobnoziarnista

Kreda pastewna super gruba "F"


Przedsiębiorstwo " LABTAR " Spółka z o.o. jest zakładem przeróbczym skał wapiennych, którego finalnym produktem jest mączka wapienna oraz ziarniste materiały wapienne stosowane głównie jako
- pyły przeciwwybuchowe dla Kopalń Węgla Kamiennego,
- sorbenty do odsiarczania drobno i grubo ziarniste,
- kredy pastewne drobno i grubo ziarniste,
- wypełniacze dla budownictwa i drogownictwa.
Spółka prowadzi także sprzedaż węgla opałowego oraz koksu.

W roku 2003 Spółka sprzedała 161674,6 ton wyrobów z przemiału kamienia wapiennego.