Polski Biznes

Labtar Sp. z o.o.

46-050 Tarnów Opolski ul. Św. Jacka 12

tel.: 077 464-45-96, tel. dział zbytu (077) 4 644 123; 464-41-23

fax: 464-45-97


rok założenia firmy: 1994

PLEN

NIP: 754-00-16-327

Nagrody:
Gazele Biznesu 2000

Obszar działalności firmy:
-


Ilość pracowników: brak danych

Produkt - informacje
Nazwa produktu:

Pył przeciwwybuchowy

Nazwa rozszerzona:

Pył przeciwwybuchowy

Pył przeciwwybuchowy Pył przeciwwybuchowy

Ceny Detal:

Cena netto: info. tel.

Ceny Hurt:

Cena netto: info. tel.

Typ/Model:
Pył wapienny zwykły
Marka:
Labtar
Znaki jakości:
  • PN-G-11020
Opis produktu:
Pył wapienny zwykły jest produktem otrzymanym poprzez zmielenie kamienia do wymaganego uziarnienia.

Pył wapienny zwykły jest pakowany w worki 30 kg (wentylowe).

Pył wapienny zwykły przechowywany jest w warunkach zabezpieczających go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Pył wapienny zwykły jest stosowany w podziemnych wyrobiskach węgla kamiennego, do hamowania wybuchów pyłu węglowego.

Produkt spełnia wymagania normy PN-G-11020.
Tabela cech / parametrów technicznych
NAZWA CECHYWARTOŚĆ CECHY
CaCO3min 93 %
MgCO3max 2,5 %
NR+SiO2max 3,5 %
SiO2max 4,0 %
Odsiew na sicie 1,0 mm0,0 %
Odsiew na sicie 0,075 mmmax 50 %
Opakowanie30 kg (worki wentylowe)